BIAŁOŁĘKA

Białołęka jest jedną z najmłodszych dzielnic Warszawy. Główne ulice dzielnicy to ul. Modlińska (przedłużenie ul. Jagiellońskiej), która jest częścią drogi krajowej 61 w kierunku północnej części kraju oraz Trasa Toruńska, część drogi krajowej 8 w kierunku Białegostoku. Pod względem budownictwa jest najszybciej rozwijającą się dzielnicą w Warszawie. Duża część nowej zabudowy to domy jednorodzinne, dotyczy to głównie północnej i wschodniej części. 

Białołęka jest bardzo różnorodna, możemy wyróżnić:
• Przemysłową Białołękę – znajduje się w centralnej, południowej i południowo-zachodniej części (elektrociepłownia Żerań, Polfa Tarchomin S.A., oczyszczalnia ścieków „Czajka”, tereny PKP, szereg firm z branży budowlanej)
• osiedla mieszkaniowe o dużej gęstości zabudowy (wyraźnie dominująca zabudowa wysoka) – środkowo-zachodnia część (Nowy Tarchomin, Nowodwory i Nowe Świdry)
• osiedla mieszkaniowe o przeważającej zabudowie jednorodzinnej – północna i środkowo-północna (m.in. Choszczówka, Białołęka Dworska, Płudy, Henryków)
• osiedla mieszkaniowe wplecione w tereny wsi i grunty uprawne – wschodnia część (m.in. Brzeziny, Lewandów, Kobiałka, Białołęka Szlachecka, Mańki-Wojdy)

APARTAMENTY NOWY TARCHOMIN

Nasz adres

Ⓒ 2024- All Rights Are Reserved Informator Mieszkaniowy